CD - Běeesss 2016

Válka je smrt

( Lyric & Music: Chrosťa )

Hnijící mrtvoly
zaschlá je krev
Páchnoucí hniloby
Za trest a teď

V řadě je srovnané
To lidské plémě
Prásk, prásk je po hlavě
Jak si kdo lehne?

Sychravo jest
Hořící tma
Nevidíš
Prosíš boha

Proč ti to udělal?
Proč? Kdo jsi zač?
Jen shnilá nádoba
Říkáš jsi nač?

Všechen ten bol
Ten kol Tebe
Nešetři náboje!!!
Chcípni hned zjebe!!!

Bez duše, bez těla
Bez mozku anděla
Bez duše, bez těla
Na nic! Nehleděla - Ta