EP - Klášterní hrobka  2010

Neznaboh

( Text: Chrosťa // Music: Chrosťa 2010 )

Rf.

ANTIKRIST

1.)

Odpor, který znáš je křesťanova zášť

v tom se nevyznáš - mají dvojí tvář

2.)

No tak se trochu snaž z hlavy nevymaž

učení prastaré - nudit nebude

Rf.

ANTIKRIST

3.)

ANTIKRIST povstal - krista rozšlapal

tím se ukázal - kdo je kurva pán

4.)

Kolik ještě let - bude svět ubíjet

svaté války lidstva, když už není krista?

5.) = 3.)