EP - Klášterní hrobka  2010

Klášterní hrobka

( Text: Chrosťa // Music: Chrosťa 2009 )

1.)

Na hradě Křivoklát se s nikým nesrali

pohřbena zaživa hned místo snídani

2.)

Nad klášterní hrobkou žranice veliká

dole však umírá jeptiška zprzněná

3.)

Nikdo se však neptá: " Jakého je jména?"

Od boha pomoci se marně domáhá, svlečená donaha - kříž mezi nohama

Rf.

[: Klášterní shon je jak pohřební zvon

"Vivat Démon" :]

4.)

Pohřbena zaživa - zprzněná lehce

jeptiška bez jména v klášterní hrobce

Rf.

Klášterní ...

5.)

Na hradě Křivoklát se s nikým nesrali

pohřbena zaživa jeptiška zprzněná