CD - Běeesss 2016

Běeesss

( Lyric: Chrosťa // music: Chrosťa, Kraťas )

Byl to vrah,
teď už je hodnej.
Je to tak, 
milej zlatej.

Začal hned jak to šlo
od mala vraždit.
Sekerou mrtvoly
na kusy čtvrtit
čtvrtit na kusyyyyy!

V kriminálu, kaplan mu řekl,
obrať se na víru dřív 
než bys zdechl.
Chlapče můj milý, 
spas všechny viny.
Bůh je milostivý,
bůh odpustí ti.

Pak udělal jak řekl, 
na chvíli k bohu klekl. 
Běeesss!
Když pustili ho hned,
začal cejtit kreeevvv!!! 
Běeesss!

Je to vrah
i když v boha věřil.
Je to tak, 
se sekerou si užil.
SNAD!!!